Producten - Software

Voor het zichtbaar maken van de gemeten data wordt het programma 'BDL - Visualizer' gebruikt. U kunt deze software downloaden van deze website middels deze link [ Downloads ]. Er zijn een drietal verbindingen waarmee we het programma kunnen voeden.

  • Log bestanden
  • netwerk verbinding
  • draadloze netwerk verbinding

De meest gebruikte is het tonen van log bestanden. Deze bestanden zijn afkomstig van USB stick van de datalogger. De andere twee bronnen sturen real-time data door van de datalogger naar het programma.

Visualizer-Startup

Door het type verbinding te kiezen in bovenstaand scherm en vervolgens deze te openen is het mogelijk om het systeem te configureren en vervolgens de gemeten data zichtbaar te maken in grafieken.

Met behulp van de systeem configuratie kunnen de grafieken aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Zo kan men instellen hoeveel grafieken er op een pagina getoond moeten worden, welke sensoren, kleuren, labels, scalen enzovoort. Het is tevens mogelijk om in één grafiek bijvoorbeeld de temperatuur te combineren met druk. Hierbij wordt de temperatuur op de linker vertikale as getoond en de druk op de rechter vertikale as. 

Visualizer Graph

Naast de grafieken kan de gebruiker de data ook zichtbaar maken op het zogenaamde dashboard. Dit dashboard toont een aantal meters welke, net als bij de grafieken, aangepast kunnen worden door de gebruiker.

Ook de aansturing van deze meters kan vanuit het log bestanden maar ook real-time via een (draadloze) netwerkverbinding geschieden.

Visualizer Dashboard

Vanuit de software kunnen de grafieken worden afgedrukt op papier.