Downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare software en handleidingen welke u hier kunt downloaden. Indien u van deze website software en handleidingen download, installeert en gebruikt gaat u akkoord met volgende bepalingen en voorwaarden:

  • alle eigendomsrechten op de software berusten bij Basic Dataloggers en verbonden ondernemingen en worden beschermd door de bepalingen in internationale verdragen en door alle van toepassing zijnde nationale wetten van het land waarin de software gebruikt wordt
  • de software mag niet gewijzigd en/of verkocht worden 
  • voor zover de van toepassing zijnde regelgeving het toestaat, zijn Basic Dataloggers en verbonden ondernemingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid en voor zover er geen sprake is van productaansprakelijkheid in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van winsten, inkomsten, verkopen, gegevens of kosten voor verwerving van vervangende producten of diensten, schade aan eigendommen, werkonderbrekingen, verlies van informatie of gevolgschade die op welke manier dan ook werd veroorzaakt door het gebruik van de software en handleiding. 

Software

De software voor de Basic Dataloggers heeft een PC met een Microsoft Windows operating systeem nodig en is verpakt in een ZIP bestand. Bij de installatie wordt ook de bijbehorende handleiding in het start menu opgenomen, dus deze behoeft u niet separaat te downloaden.

compress BDL Visualizer - versie 1.5.1

Mocht u (nog) niet over een datalogger beschikken dat kun u met onderstaand voorbeeld log bestand toch een indruk krijgen wat u met onze software kunt doen.

 BDL BDL Voorbeeld log bestand

 

Handleiding

Onderstaande handleidingen zijn in het PDF formaat. U kunt een PDF reader downloaden op http://get.adobe.com/nl/reader/

acrobat BDL Dataloggers - versie 2.1

acrobat BDL Visualizer - versie 1.0

 

Brochure

acrobat BDL Dataloggers - Folder 

 

Archief

Software:

compress BDL Visualizer - versie 1.5

compress BDL Visualizer - versie 1.4BETA

compress BDL Visualizer - versie 1.3BETA

compress BDL Visualizer - versie 1.0

compress BDL Visualizer - versie 0.3

compress BDL Visualizer - versie 0.2

compress BDL Visualizer - versie 0.1

Handleiding:

acrobat BDL Visualizer - versie 0.3

acrobat BDL Visualizer - versie 0.2

acrobat BDL Visualizer - versie 0.1